Warsztaty świąteczne - zaproszenie

 

Rada Rodziców wraz z Dyrekcją zaprasza uczniów naszej szkoły na warsztaty świąteczne, które odbędą się w sobotę 1 kwietnia 2017r. w godzinach:

klasy 0-1-2 od   9.00-10.15

klasy 3-4    od 10.30-11.45

klasy 5-6    od 12.00-13.15

Koszt warsztatów 5 zł.

 

Dzieci chętne do wzięcia udziału w w/w warsztatach proszone są o zgłaszanie się wraz z wpłatą do dnia 17 marca 2017r. u wychowawców klas.

Dyrekcja Szkoły SP6 | 07.03.2017