Stałe terminy

 
 

POPOŁUDNIOWE DYŻURY

DYREKCJI SZKOŁY

 

Dyrektor Hanna Czajkowska

poniedziałek 14.00 - 16.30

czwartek 14.00- 16.00

Wicedyrektor Irena Kowalewska

środa 14.00 – 16.00

Wicedyrektor Beata Pytlak

wtorek 14.00-16.00

 

ADMINISTRACJA SZKOŁY

Sekretariat:

p. A. Branecka codziennie 7.30 – 15.30

Księgowa Rady Rodziców:

p. M. Nowacka poniedziałek godz. 17.00 – 18.00

podczas zebrań zbiorowych w godz. 18.00 - 20.00

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedmedycznej:

p. M. Orczykowska codziennie: 8.00 – 15.00

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY

poniedziałek-piątek 6.00-17.00

 

ROZKŁAD DZWONKÓW

 

0. 7.15 – 8.00

1. 8.00 - 8.45

2. 8.50 - 9.35

3. 9.45 - 10.30

4. 10.40 - 11.25

5. 11.35 - 12.20

6. 12.40 - 13.25

7. 13.45 - 14.30

8. 14.35 - 15.20

9. 15.25 - 16.10

10. 16.10 - 16.55

TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

9.10.2018 r.

spotkania indywidualne

13.11.2018 r.

zebrania zbiorowe

18.12.2018 r.

spotkania indywidualne

(połączone z koncertem świątecznym)

10.01.2019 r.

wywiadówki

5.03.2019 r.

zebrania zbiorowe

9.04.2019 r.

spotkania indywidualne

14.05.2019 r.

zebrania zbiorowe

 

Zebrania zbiorowe i wywiadówki

klasy I godz. 17.30

klasy II godz. 18.00

klasy III godz. 18.30

klasy IV-VIII godz. 17.30 lub 18.30

(ustala wychowawca)

dyżury nauczycieli bez wychowawstw 17.45 – 18.45

 

Spotkania indywidualne

klasy I – VIII godz. 18.00

TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

I semestr

3.09.18 r.- 27.01.19 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3.09.2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22.12 - 31.12.2018 r.

Ferie zimowe

14.01. - 27.01.2019 r.

II semestr

28.01.19 r.- 22.06.19 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04. - 23.04.2019 r.

Zakończenie zajęć dydakt.

21.06.2019 r.

Ferie letnie

22.06. - 31.08.2019 r.

 

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW

I PSYCHOLOGA

 

 

ponie-

działek

wtorek

środa

czwartek

piątek

 

Sylwia Kosoń

pedagog I - III

8.30-14.15

11.00-16.15

8.30-13.00

8.15-12.30

8.15-12.30

Justyna Rau

pedagog IV-III

12.00-16.30

8.30-12.30

12.00- 16.20

12.00-16.30

8.35-13.30

Natalia Walczuk

psycholog

8.30-13.30

8.00-12.30

8.00-12.00

8.00-12.00

11.30-16.00

 

pedagog: sala 120B, psycholog: sala 19B

STATUT SZKOŁY,

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

znajdują się w bibliotece szkolnej,

sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły